POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIE

1. Administrator Serwisu posługując się stroną internetową Serwisu korzysta z technologii pod nazwą „Cookie”. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy Administratora wysyła do komputera użytkownika Serwisu, z chwilą uzyskania przez tego użytkownika dostępu do strony internetowej Serwisu.
2. Administrator korzysta, bądź może korzystać z następujących plików Cookie:
1) dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych użytkownika podczas korzystania ze strony oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze strony. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia strony;
2) plik logowania i wielokrotnego korzystania, który może być zainstalowany w komputerze użytkownika przez Administratora podczas logowania się na Stronie Internetowej Serwisu, w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane jedynie dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.
3. W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).
4. W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce:
1) Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji: Internet Explorer 6.01 należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknąć zakładkę Privacy (Prywatność), wybrać opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), następnie kilknąć przycisk Advanced (Zaawansowane) oraz zaznaczyć opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybrać odpowiednią opcję: Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj);
2) Internet Explorer 5.0 lub 5.51 należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknąć zakładkę Security (Bezpieczeństwo), i wybrać opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Następnie po przewinięciu okna w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, istnieje możliwość dokonania zmiany ustawionej opcji, klikając odpowiednio: Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) albo Prompt (Monituj).
5. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje.
6. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania ze Strony przez użytkownika. W przypadku zablokowania przez użytkownika plików Cookie, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne.
7. Administrator nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych Polityce Prywatności.
8. Niniejszy dokument może podlegać zmianom, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.

Twojeprzyjecie.pl All right Reserved